TỔ HÀNH CHÍNH

TỔ HÀNH CHÍNH

Cô Lê Thị Hiền Ngày sinh:.............. Năm vào ngành: Năm vào Đảng: Nhiệm vụ được giao: Y tế học đường Cô Đoàn Thị Thu Huế Ngày sinh:.............. Năm vào ...
TỔ ĐẶC THÙ

TỔ ĐẶC THÙ

Thầy Bùi Xuân Thân Ngày sinh:.............. Năm vào ngành: Năm vào Đảng: Nhiệm vụ được giao: Tổ trưởng Thầy Trần Khánh Dưỡng Ngày sinh:.............. Năm vào ...
TỔ 1,2,3

TỔ 1,2,3

Cô Nguyễn Thị Kim Tuyết Ngày sinh:.............. Năm vào ngành: Năm vào Đảng: Nhiệm vụ được giao: Tổ trưởng Cô Đinh Thị Thể Ngày sinh:.............. Năm vào ...
TỔ 4,5

TỔ 4,5

Cô Đào Thanh Bình Ngày sinh:.............. Năm vào ngành: Năm vào Đảng: Nhiệm vụ được giao: Tổ trưởng Cô Nguyễn Thị Hải Ngày sinh:.............. Năm vào ngành: ...
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 05 : 149