Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 05 : 149
  • Kính chào các thầy, cô giáo về dự tiết Mỹ thuậtKiểm tra dụng cụ vẽKiểm tra bài cũ :Thứ ngày tháng 11 năm 201Mĩ thuật Cuộc sống dưới nướcBài 13. Vẽ tranh Vẽ Cá Thứ ngày tháng 11 năm 201Mĩ thuật Hoạt động 1: Quan sát, nhận xétThứ ngày tháng 11 năm ...
  • Trường tiểu học SON LONG MÔN MỸ THUẬT- LỚP 1Giáo viên : TrÇn ThÞ Tố Hoachào mừng các thầy cô về dự tiết họcMĩ thuật hongthanh0874.violet.vnBài 19: VẼ GÀ.Mĩ thuật 1. Quan sát nhận xét:hongthanh0874.violet.vn- Gà trống và gà mái có điểm gì khác ...
Tài nguyên