Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 05 : 149
  • *NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁOPHÒNG GIÁO DỤC HSTRÖÔØNG TIEÅU HOÏC SƠN LONGGio vin::Môn : Mĩ ThuậtCâu 1: Trong tranh vẽ những con vật gì ?Câu 2 : Hãy cho biết trong tranh ngoài hình ảnh con vật còn có hình ảnh gì khác? Hãy nêu các bộ phận ...
  • Hình độngHình động
Tài nguyên