Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Tháng 05 : 183
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN LONG - CHUYÊN ĐÊ DẠY HỌC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn "Dạy học lớp 1 theo chương trình GDPT 2018" ngày 6 tháng 8 năm 2020 của phòng Giáo dục & Đào tạo Hương Sơn. Sau khi các ...
 • Thứ …… ngày……tháng …… năm 201TIẾT THỨ Dự giờ:Thăm lớp:Hội thảo thao giảng:Họ và tên người dạy:……………………………………………………………………………….. ……………..Tên bài dạy: ……………………………………..…… …………..……………Môn………………………...........Lớp:……………Tiết ( Theo TKB ) …………………………… ...
 • Mẫu M1: (Dành cho giáo viên, tổ chuyên môn, nhà trường)PHÒNG GD – ĐT HƯƠNG SƠNTRƯỜNG………………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊNNĂM HỌC 2014 – 2015Họ và tên GV: ...
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN LONGLỚP:CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSơn Long, ngày tháng 05 năm 2015BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014 - 2015I. Đặc điểm tình hình lớp:Số HSSố HS namSố HS nữSố HS dân tộcCon liệt sỹCon TB, ...
 • TRƯỜNG TH S LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ 1, 2, 3 Độc lập - Tự do- Hạnh phúcKÊ HOẠCH HỌP TỔ ĐẦU THÁNG 4Nội dung:1 Xây dựng kế hoạch tháng 4+ Nề nếp: Tăng cường nề nếp tự quản+ ...
 • PHÒNG GD- ĐT HƯƠNG SƠN THỜI KHÓA BIỂU-NĂM HỌC 2014-2015 PHÒNG GD- ĐT HƯƠNG SƠN THỜI KHÓA BIỂU-NĂM HỌC 2014 - 2015 TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN LONG BUỔI ...
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN LONGLỚP:CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSơn Long, ngày tháng 01 năm 2015BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2014 - 2015I. Các điều kiện thực hiện chất lượng:Số HSSố HS namSố HS nữSố HS dân ...
 • Trường TH sơn long Lớp : Báo cáo kết năm học 2013-2014I. Chất lượng giáo dục đào tạo 1. Chất lượng đại trà. Số HSHọc lực môn Tiếng ViệtHọc lực môn ToánHạnh ...
 • PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcKẾ HOẠCH Tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013 - 2014 Căn cứ vào Thông ...
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN LONGLỚP:CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - hạnh phúcSơn Long, ngày tháng 01 năm 2013BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2013-2014I. Các điều kiện thực hiện chất lượng:Số HSSố HS namSố HS nữSố HS dân tộcCon ...
 • PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠNTRƯỜNG TH SƠN LONGSố :. /KHKT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ...
Tài nguyên