Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 05 : 149
  • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA MÔN TIẾNG ANH VỚI CHỦ ĐỀ “ MY HOBBY”I. Mục đích. Thực hiện công văn chỉ đạo của sở GD-ĐT Hà Tĩnh và của phòng GD-ĐT huyện Hương Sơn về việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa nói Tiếng Anh nhằm tạo sân chơi bổ ích, gây ...
  • UBND HUYỆN HƯƠNG SƠNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố: 156 /KH-GDĐTCỘNG HÒA XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHương Sơn, ngày 15 tháng 6 năm 2016KẾ HOẠCHTriển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng e – Learning Thực hiện Công văn số ...
  •  THỂ LỆCuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016” (Ban hành kèm theo Quyết định số 5707/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 11năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Tên cuộc thi:  “Giáo viên sáng tạo trên ...
  • Câu 1. Định nghĩa vật chất của Lê- Nin và ý nghĩa của nó. Vật chất với tư cách là một phạm trù triết học đã có lịch sử khoảng 2500 năm, ngay từ lúc mới ra đời, xung quanh vật chất đã diễn ra cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữ chủ nghĩa duy vật và ...
  • Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáoThứ ba - 09/08/2011 14:10 Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức ...
  • BẢNG ĐIỂM Mẫu số 1Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động“Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức , tự học , sáng tạo”Năm học 2012-2013 ( Dùng cho đánh giá tập thể ) Đơn vị trường…………………… Tiêu chuẩn đánh ...
  •                                                         PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG SƠNTRƯỜNG TH SƠN LONGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- tự do- hạnh phúc ...
  • Câu 1. Định nghĩa vật chất của Lê- Nin và ý nghĩa của nó. Vật chất với tư cách là một phạm trù triết học đã có lịch sử khoảng 2500 năm, ngay từ lúc mới ra đời, xung quanh vật chất đã diễn ra cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữ chủ nghĩa duy vật và ...
  • 35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌCCâu hỏi 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của nó? Đáp. Câu trả lời có hai ý lớn 1) Chủ nghĩa Mác-Lênin làa) “hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học, gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ ...
Tài nguyên