Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 05 : 149
  • TUẦN 27 Ngày soạn thứ 2 ngày 24 tháng 3 năm 2014 Ngày dạy thứ 3 dạy lớp 2A thứ 6 dạy lớp 2BBài 27: Vẽ theo mẫuVẼ CẶP SÁCH HỌC SINHI/ Mục tiêu :HS: Nhận biết được hình ...
  • TUẦN 15 Ngày soạn thứ 2 ngày 16 tháng 12 năm 2013 Ngày dạy thứ 4 ngày 18 tháng 12 năm 2013 Dạy lớp 2A, 2B Bài 15: Vẽ theo ...
Tài nguyên