Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 05 : 149
  • Âm nhạc (Khối Bốn)TIẾT 17: ÔN TẬP 2 BÀI TẬP ĐỌC NHẠCI. Mục tiêu: - Tập đọc thang âm 5nốt: Đồ- Rê-Mi-Son-La và Đồ-Rê-Mi-Pha-Son.- Tập các âm hình tiết tấu sử dụng nốt đen, móc đơn, nốt trắng, lặng đen.- Đọc đúng các bài TĐN đã học.II. GV chuẩn bị:- ...
  • Ngày soạn: Thứ ba, ngày 31 tháng12 năm 2013Ngày dạy: Thứ 5,6, ngày 2,3 tháng 01 năm 2014Âm nhạc (Khối Bốn)TIẾT 17: ÔN TẬP 2 BÀI TẬP ĐỌC NHẠCI. Mục tiêu: - Tập đọc thang âm 5nốt: Đồ- Rê-Mi-Son-La và Đồ-Rê-Mi-Pha-Son.- Tập các âm hình tiết tấu sử ...
  • Âm nhạc (Khối Bốn) TIẾT 13: ÔN TẬP BÀI HÁT CÒ LẢTẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 4 I. Mục tiêu: Giúp học sinh- Hát đúng giai điệu và thuộc lời bài “Cò lả”, thể hiện tính chất mềm mại của bài dân ca.- Đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 4 ...
Tài nguyên