Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 05 : 149
  • Ngày: Tuần: 1Môn: Địa líBÀI: MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:1.Kiến thức: HS biết: - Trên đất nước ta có nhiều dân tộc sinh sống và có chung một lịch sử, một Tổ quốc. - Một số yêu cầu khi học môn Lịch sử và Địa lý2.Kĩ ...
  • Ngày dạy: 03/09/09 Tuần: 4Môn: Địa lí Tiết: 3HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂNỞ HOÀNG LIÊN SƠN (KTKN: 120; SGK: 76) I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở Hoàng Liên Sơn : + Trồng trọt: trồng lúa, ngô, ...
Tài nguyên