Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 270
 • LỚP 1 Mĩ thuật Chủ đề: EM SÁNG TẠO VỚI ĐỒ VẬT(T1) I. Mục tiêu:  - Học sinh tìm hiểu sự đa dạng, phong phú về hình dạng, màu sắc của các đồ vật. -Biết cách vẽ ...
 • TUẦN 6 Ngày soạn thứ 7 ngày 11 tháng 10 năm 2014 Ngày dạy thứ 2 ngày 13 tháng 10 dạy lớp 2A thứ 3 dạy lớp 2B Dạy lớp 2A,2B Dạy lớp: 2A, 2B Bài 6: Vẽ trang tríMÀU SẮC, CÁCH VẼ MÀU VÀO ...
 • TUẦN 26 Ngày soạn thứ 2 ngày 24 tháng 2 năm 2014 dạy thứ 3 dạy lớp 2A thứ 6 dạy lớp 2B Bài 23: Vẽ tranh ĐỀ TÀI MẸ HOẶC CÔ GIÁOI/ ...
 • ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHLIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN LONG Sơn Long, ngày 14tháng10năm 2013 BẢN PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG ĐỘI -SAO ...
 • ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHLIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN LONG Sơn Long ngày14tháng10năm 2013BẢN TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐỘI SAO NĂM HỌC 2012 - 2013 Năm học 2012 - 2013 phong trào đội trong cả nước nói chung Liên đội trường Tiểu học Sơn Long nói riêng đã hoạt ...
 • Liên Đội trường tiểu học Sơn Long Thăm quê Bác và làm lễ báo công với Bác “ Bác ơi! Chúng cháu đã về đây. Những đứa cháu ngoan đứng sum vầy Trước chân dung Bác ...
 • QUY ĐỊNH CHẤM SỔ TRỰC Tổng số điểm tối đa là 60 điểm, cụ thể cho từng phần như sau;1. Vắng: 5 điểm.- Học sinh vắng từ 1-3 em, nhưng có giây phép thì không trừ điểm.- Trường hợp vắng 4 em trở lên (có ...
 • TUẦN 7 Ngày soạn thứ 2 ngày 21 tháng 10 năm 2013 Ngày dạy thứ 4 ngày 23 tháng 10 năm 2013 Dạy lớp 2A, 2B Bài 7: V ẽ ...
 • TUẦN 9 Ngày soạn thứ 2 ngày 3 tháng 11 năm 2013 Ngày dạy thứ 4 ngày 5 tháng 11 năm 2013 Dạy lớp 2A, 2B Bài 9: ...
 • Tuần 14 Ngày soạn thứ 2 ngày 9 tháng 12 năm 2013 Ngày dạy thứ 4 dạy lớp 3B thứ năm dạy lớp 3A Bài 14: Vẽ theo mẫu ...
 • Tuần 13 Ngày soạn thứ 2 ngày 2 tháng 12 năm 2013 Ngày dạy thứ 4 dạy lớp 3B thứ 5 dạy lớp 3A ...
 • ội TNTP Hồ Chí MinhLiên đội Trường Tiểu học Sơn Long-------------------------- kế hoạch hoạt động đội - sao tháng 12năm 2013 Chñ ®Ò: anh bé ®éi Cô HåI. Công tác tổ chức - LËp thµnh ...
Tài nguyên