Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 270
  • Thứ 6 ngày 30 tháng 9 năm 2016LỚP 2 Tự học CHỦ ĐỀ:SÁNG TẠO KHOA HỌC KĨ THUẬT (SÁO TẠO Ô TÔ BẰNG VỎ HỘP)Mục tiêu:-Hiểu cách sáng tạo ô tô bằng vỏ ...
  • Ngày soạn thứ 2 ngày 28 tháng 4 năm 2014 Ngày dạy thứ ngày tháng năm 2014 Bài 32: Thường thức mĩ thuật TÌM HIỂU VỀ TƯỢNGI/ Mục tiêu : - HS bước đầu nhận biết ...
  • TUẦN 31 Ngày soạn thứ 2 ngày 21 tháng 4 năm 2014 Ngày dạy thứ 3 dạy lớp 2A thứ 6 dạy lớp 2B Bài 31: Vẽ trang trí TRANG ...
  • TUẦN 30Ngày soạn thứ 2 ngày 14 tháng 4 năm 2014 Ngày dạy thứ 3 dạy lớp 2A thứ 6 dạy lớp 2B Bài 30: Vẽ tranhĐỀ TÀI VỆ SINH MÔI TRƯỜNGI/Mục tiêu :- HS hiệu về vệ sinh môi ...
  • TUẦN 29 Ngày soạn thứ 2 ngày 8 tháng 4 năm 2014 Ngày dạy thứ 4 dạy lớp 2A thứ 6 dạy lớp 2BBài 29: Tập nặn tạo dáng tự doNẶN HOẶC VẼ CÁC CON VẬTI/ Mục tiêu :HS: Nhận biết hình dáng con vật .HS: Nặn được con ...
  • TUẦN 19 Ngày soạn thứ 2 ngày 6 tháng 1 năm 2014 Ngày dạy thứ 4 ngày 8 tháng 1 năm 2014 Bài 18: Vẽ trang tríVẼ MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN I ...
  • TUẦN 17 Ngày soạn thứ 2 ngày 30 tháng 12 năm 2013 Ngày dạy thứ 3 ngày 31 tháng 12 năm 2013 Dạy lớp 2A, 2BBài 17: Thường thức mỹ thuậtXEM TRANH DÂN GIAN PHÚ QUÝ, ...
  • TUẦN 10 Ngày soạn thứ 2 ngày 11 tháng 11 năm 2013 Ngày dạy thứ 4 ngày 13 tháng 11 năm 2013 Dạy lớp 2A, 2B Bài 10 : Vẽ tranhĐỀ ...
Tài nguyên