Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Tháng 05 : 183
 • Tuần 32 Ngày soạn thứ 2 ngày 28 tháng 4 năm 2014 Ngày dạy thứ ngày tháng năm 2014 ...
 • Tuần 31 Ngày soạn thứ 2 ngày 21 tháng 4 năm 2014 Ngày dạy thứ 4 ngày 23 tháng 4 năm 2014 Bài 31: Vẽ tranh ...
 • Tuần 30 Ngày soạn thứ 2 ngày 14 tháng 4 năm 2014 Ngày dạy thứ 4 ngày 16 tháng 4 năm 2014 Bài 30: Vẽ theo mẫu. ...
 • Tuần 29 Ngày soạn thứ 2 ngày 8 tháng 4 năm 2014 Ngày dạy thứ 4 ngà 10 tháng 4 năm 2014 Bài 29: Vẽ tranh. ...
 • Tuần 27 Ngày soạn thứ 2 ngày 24 tháng 3 năm 2014 Ngày dạy thứ 4 ngày 26 tháng 3 năm 2014 Bài 27: Vẽ theo mẫu. ...
 • TUẦN 26 Ngày soạn thứ 2 ngày 17 tháng 3 năm 2014 Ngày dạy thứ 3 dạy lớp 2A thứ 6 dạy lớp 2BBài 26: Vẽ tranhĐỀ TÀI CON VẬT (VẬT NUÔI)I/ Mục tiêu :HS: Nhận biết đặc điểm và ...
 • Tuần 26 Ngày soạn thứ 2 ngày 17 tháng 3 năm 2014 Ngày dạy thứ 4 ngày 19 tháng 3 năm 2014 Bài 26: Tập nặn tạo dáng ...
 • Tuần 24 Ngày soạn thứ 2 ngày 1 tháng 3 năm 2014 Ngày dạy thứ 4 ngày 3 tháng 3 năm 2014 Bài 24: ...
 • Tuần 22 Ngày soạn thứ 2 ngày 17 tháng 2 năm 2014 Ngày dạy thứ 4 ngày 19 tháng 2 năm 2014 Bài 22: Vẽ trang trí. ...
 • Tuần 18 Ngày soạn thứ 2 ngày 6 tháng 1 năm 2014 Ngày dạy thứ 4 ngày 8 tháng 1 năm 2014 Bài 18: Vẽ trang tríVẼ MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN I / Mục ...
 • Tuần 17 Ngày soạn thứ 7 ngày 28 tháng 12 năm 2013 Ngày dạy thứ 2 dạy lớp 3B thứ năm dạy lớp 3A Bài 17: Vẽ tranh.ĐỀ TÀI ...
 • Tuần 16 Ngày soạn thứ 2 ngày 23 tháng 12 năm 2013 Ngày dạy thứ 4 dạy lớp 3B thứ 5 dạy lớp 3A Bài 16: Vẽ trang trí ...
Tài nguyên