Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 05 : 149
 • Tuần 14Thứ hai, ngày 4 tháng12 năm 2017Toán Chia một tổng cho một số ( Đã soạn viết)----------------------------------------------------------Tập đọcChú đất nung I. Mục tiêu :- Đọc trôi chảy toàn bài, đạt tốc độ 80 tiếng/ phút. Biết đọc được bài ...
 • Tuần22 Thứ hai, ngày 5 tháng 2 năm 2018To¸nLUYỆN TẬP CHUNG( Đã soạn viết)Tập đọc SẦU SIÊNGI. Mục tiêu - Bước đầu biết đọc một đoạn trong bài văn có nhấn giọng gợi tả. - Hiểu nội dung: Tả cây sầu riêng có ...
 • Dạy ngày 7 tháng 9 năm 2017TIẾT 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚPTRÒ CHƠI “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC”A/ Mục tiêu:Phổ biến nội dung chương trình lớp 4. Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.Một ...
 • Khối IV Bài 1:Thể dụcGiới thiệu chương trình, tổ chức lớpTrò chơi “Chuyền bóng tiếp sức”I. Mục tiêu:- Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 4 và một số nội quy trong các giờ học Thể dục.- Chơi trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức”. ...
 • Thể dục ( Lớp 4A)TIẾT 69: DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG – TRÒ CHƠI"TRAO TÍN GẬY"I. Mục tiêu:- Ôn di chuyển tung và bắt bóng.YC thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.- Trò chơi"Trao tín gậy".YC tham gia chơi tương đối chủ động để rèn ...
 • Thể dục ( Lớp 4A)TIẾT 65: ÔN TÂP NỘI DUNG HỌC MÔN TỰ CHỌN.I. Mục tiêu:- Ôn một số nội dung của môn tự chọn.YC thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.- Trò chơi"Con sâu đo".YC biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động nhằm ...
 • Thể dục ( Lớp 4A)TIẾT 63: MÔN TỰ CHỌN - TRÒ CHƠI"DẪN BÓNG".I. Mục tiêu: - Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi.- Thực hiện cơ bản đúng cách cầm bóng 150g, tư thế đứng chuẩn bị - ngắm đích – ném bóng (không có bóng và có bóng)- Thực hiện cơ bản ...
 • Thể dục ( Lớp 4A)TIẾT 61:MÔN TỰ CHỌN - NHẢY DÂY TẬP THỂ.I. Mục tiêu: - Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, Chuyền cầu theo nhóm hai người.- Thực hiện cơ bản đúng cách cầm bóng 150g, tư thế đứng chuẩn bị - ngắm đích – ném bóng - Bước đầu biết ...
 • Thể dục ( Lớp Bốn A)TIẾT 59: MÔN TỰ CHỌN - NHẢY DÂY.I.Mục tiêu: - Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm 2 người- Thực hiện cơ bản đúng cách cầm bóng 150g, tư thế đứng chuẩn bị - ngắm đích – ném bóng (không có bóng và có ...
 • Thể dục ( Lớp Bốn A)TIẾT 57: MÔN TỰ CHỌN - NHẢY DÂY.I.Mục tiêu: - Thực hiện được động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân.Bước đầu biết cách thực hiện chuyền cầu bằng má trong bàn chân.- Biết cách cầm bóng 150g, tư thế đứng chuẩn bị - ngắm đích – ...
 • Thể dục ( Lớp 4A) TIẾT 55 MÔN TỰ CHỌN - TRÒ CHƠI"TRAO TÍN GẬY".I.Mục tiêu: - Biết cách thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi, đỡ chuyền cầu bằng mu bàn chân.- Bước đầu biết cách thực hiện cách cầm bóng 150g, tư thế đứng chuẩn bị - ngắm ...
 • Thể dục ( Lớp 4A)TIẾT 53: DI CHUYỂN TUNG, BẮT BÓNG, NHẢY DÂY, TC"TRAO TÍN GẬY"I. Mục tiêu: - Bước đầu biết cách thực hiện động tác di chuyển tung và bắt bóng bằng hai tay(di chuyển và dùng sức tung bóng đi hoặc chọn điểm rơi để bắt bóng gọn)- Thực ...
Tài nguyên