Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 05 : 149
  • Tiết 10 Ngày soạn:14/10/2012KIỂM TRA 1 TIẾT- Mục đích: Cũng cố lại nhữnh kiến thức mà học sinh đã được học.- Yêu cầu: Làm bài nghiêm túc, không quay cóp, giở tài liệu…ĐỀ BÀII- Phần trắc nghiệm:1. Thông tin xung quanh ta tồn tại dưới mấy ...
Tài nguyên