Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 05 : 149
  • MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC(violet.vn/toantieuhoc)NƠI GIAO LƯU – TRAO ĐỔI VỀ CHUYÊN MÔN TOÁN TIỂU HỌCNƠI CUNG CẤP CÁC TÀI LỆU VỀ TOÁN TIỂU HỌC TỪ A ĐẾN ZNỘI DUNG CHÍNH1BÀI VIẾT VỀ TOÁN TIỂU HỌC2SAI LẦM THƯỜNG GẶP KHI GIẢI ...
  • MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC(violet.vn/toantieuhoc)NƠI GIAO LƯU – TRAO ĐỔI VỀ CHUYÊN MÔN TOÁN TIỂU HỌCNƠI CUNG CẤP CÁC TÀI LỆU VỀ TOÁN TIỂU HỌC TỪ A ĐẾN Zđề thi học sinh giỏiLớp 4. Môn thi : Tiếng ViệtThời gian: 90` (không kể thời ...
  • MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC(violet.vn/toantieuhoc)NƠI GIAO LƯU – TRAO ĐỔI VỀ CHUYÊN MÔN TOÁN TIỂU HỌCNƠI CUNG CẤP CÁC TÀI LỆU VỀ TOÁN TIỂU HỌC TỪ A ĐẾN ZTrường TH Hưng Phú C ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ ILớp: 4... ...
  • TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚHọ và tên:………………………………Lớp:BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ INĂM HỌC 2010 - 2011MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC(violet.vn/toantieuhoc)NƠI GIAO LƯU – TRAO ĐỔI VỀ CHUYÊN MÔN TOÁN TIỂU HỌCNƠI CUNG CẤP ...
  • MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC(violet.vn/toantieuhoc)NƠI GIAO LƯU – TRAO ĐỔI VỀ CHUYÊN MÔN TOÁN TIỂU HỌCNƠI CUNG CẤP CÁC TÀI LỆU VỀ TOÁN TIỂU HỌC TỪ A ĐẾN ZĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ IMÔN TIẾNG VIỆT( Viết) lớp 4.Thời gian : 40 phút( ...
  • MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC(violet.vn/toantieuhoc)NƠI GIAO LƯU – TRAO ĐỔI VỀ CHUYÊN MÔN TOÁN TIỂU HỌCNƠI CUNG CẤP CÁC TÀI LỆU VỀ TOÁN TIỂU HỌC TỪ A ĐẾN ZSở Giáo dục và Đào tạo Kỳ thi học sinh giỏi bậc Tiểu ...
  • Đề thi học sinh giỏi lớp 4 Năm học 2002-2003 Môn Tiếng Việt (Thời gian 60 phút)1-Từ ngữ ( 4 điểm) Em hãy giải nghĩa thành ngữ sau:-Chị ngã em nâng-Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ 2- Ngữ pháp( 4 ...
  • Thời gian: 90 Câu 1: (3 điểm)a, (1,5 điểm) Tìm những từ cùng nghĩa để thay thế các từ gạch chân sau đây để câu văn vẫn không thay đổi nội dung.- Nhân dân ta sản sinh ra người. Chính người đã làm rạng danh đất nước ta.- Nhân dân Miền Nam anh dũng ...
  • đề khảo sát học sinh giỏiMôn thi: Tiếng ViệtThời gian làm bài 60 phútBài 1: (1 điểm).Em hiểu như thế nào về câu thành ngữ " Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng"? Đặt câu với thành ngữ trên.Bài 2: (2 điểm).Gạch chân dưới những trạng ngữ, chủ ngữ và ...
  • Bài kiểm tra định kỳ lần iii - năm học 2009 - 2010Môn : Khoa học - Lớp 4Thời gian làm bài: 40 phút Họ và tên học sinh: …………………………………………………… Lớp 4…... Trường Tiểu học: Câu 1. Nêu các thành phần chính ...
Tài nguyên