Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 05 : 149
  • Thứ..... ngày..... tháng...... năm 2011Họ và tên:………………………………Lớp:……… KIỂM TRA LÝ THUYẾT Môn: Tin học Thời gian làm bài: 35 phútĐiểm:Lời nhận xét của giáo viên:Phần I - Trắc nhiệm:Câu 1: (2 điểm) Hãy đánh dấu (x) vào câu trả lời đúng ...
Tài nguyên