Kế hoạch tháng 3

Kế hoạch tháng 3

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TH:SƠN LONG KẾ HOẠCH THÁNG 03/2017 Số: 07/KH-TH ...
Kế hoạch thàng 2

Kế hoạch thàng 2

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TH:SƠN LONG KẾ HOẠCH THÁNG 02/2017 Số: 06/KH-TH ...
Kế hoạch tháng 9

Kế hoạch tháng 9

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TH:SƠN LONG KẾ HOẠCH THÁNG 9/2016 Số: 01/KH-TH ...
Kế hoạch tháng 3

Kế hoạch tháng 3

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TH:SƠN LONG KẾ HOẠCH THÁNG 03/2016 Số: 07/KH-TH ...
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TH SƠN LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - hạnh phúc ...
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TH SƠN LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - hạnh phúc Sơn Long, ngày ...
KẾ HOẠCH THÁNG 10

KẾ HOẠCH THÁNG 10

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TH SƠN LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- tự do- hạnh phúc Sơn Long, ngày 03 tháng 10 năm 201 ...
Kế hoạch công tháng 4 năm 2011

Kế hoạch công tháng 4 năm 2011

Các công việc cần tập trung thực hiện: - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. - Tích cực ứng dụng Công nghệ thông tin vao giảng ...
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 05 : 149