Sử dụng nhạc cụ trong giờ học âm nhạc: * Đàn điện tử organ. Đây là một nhạc cụ rất cần thiết, nó được sử dụng trong cả tiết học và trong cả quả trình dạy âm nhạc.Nhạc cụ ...