Hiện trạng của việc dạy và học môn Lịch sử - Địa lí ở tiểu học: Hiện nay, có một số tiết học Lịch sử Việt Nam nói chung, Lịch sử địa phương nói riêng được tiến hành một cách ...