GS Ngô Bảo Châu

GS Ngô Bảo Châu

Ngô Bảo Châu (sinh ngày năm tại ) là nổi tiếng với công trình chứng minh do và phỏng đoán. Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên giành được . Tính đến năm , ông là nhà khoa học ...
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 05 : 149