Lương Thế Vinh

Lương Thế Vinh

Lương Thế Vinh (tên chữ Cảnh Nghị, tên hiệu Thụy Hiên; –) là một , Phật học, . Ông đỗ dưới triều và làm quan tại viện Hàn Lâm. Ông là một trong 28 nhà thơ của hội do vua Lê ...
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 05 : 149